Filteri goriva

Za punu snagu motora i njegov pravilan rad, pored vazduha i ulja, važan element je i gorivo. No, usled nedovoljno čistog goriva ili prodora prljavštine i vode iz okoline, može doći do oštećenja I kvara u sistemu za gorivo.

Pored habanja pumpe, ventila i mlaznica, nedovoljno čisto gorivo uzrokuje niže performanse motora, povećanu potrošnju goriva i zagađenje životne sredine.

Naši filteri goriva su projektovani i izrađeni prema najvišim standardima i najstrožijim zahtevima što podrazumeva:

  • izbor najkvalitetnijih filter materijala koji su kontrolisani u laboratoriji i kvalitetno obrađeni u procesu proizvodnje filtera čime je obezbeđeno da samo apsolutno čisto gorivo ulazi u motor,
  • optimalnu površinu filter papira smeštenu u maloj zapremini,
  • veliku sposobnost zadržavanja i akumuliranja prljavštine, asfaltana, pentana, parafina i abraziva,
  • kućišta optimalne konstrukcije zaštićenim od korozije,
  • preciznu izradu i visoki kvalitet zaptivki za optimalno i kvalitetno zaptivanje i u najtežim uslovima rada.

Pored filter papira, kao filter materijal koriste se filc ili specijalna pamučna vlakna.

BOSFILTER poseduje široku paletu filtera goriva koji se izrađuju kao kompletni filteri ili kao umetci. Kompletni filter je celina koju sačinjavaju kućište i umetak.

Umetci filtera mogu biti fini i grubi i jednokratno su upotrebljivi. Ugrađuju se u sisteme za dovod goriva u skladu i prema instrukcijama proizvođača motora.

BOSFILTER proizvodi i filtere goriva za motore srednjih snaga sa sistemima i pumpama visokog pritiska koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve svetskih proizvođača motora.

Svi filteri goriva su ispitani po tehničkim uslovima koje su definisali proizvođači motora i atestirani su u laboratoriji.