Reparacija filtera

U pogonima BOSFILTER-a vrši se i reparacija filtera.

Posedujemo tehnologiju i kapacitete koji omogućavaju reparaciju svih vrsta filtera, filtera specijalne konstrukcije ili filtera koji se retko sreću u svakodnevnoj praksi.

Raspolažemo velikim brojem specifičnih filtrirajućih materijala, kao i vrstama lepila za filtersku industriju što nam omogućava adekvatnu reparaciju.

Reparacijom filtera, odnosno zamenom filterskog materijala, postiže se ušteda od 20%-40%, a reparirani filter u potpunosti obavlja svoju svrhu. Reparacijom filtera, a samim tim i uštedom materijala, značajno se utiče na očuvanje životne sredine i podizanje ekološke svesti klijenata.

Filter papir proizvođača Hollinggsworth & Vose i Neenah Gessner, kao i kompletan repromaterijal koji koristimo, atestiran je od strane proizvođača što je, uz stručni kadar našeg preduzeća, garancija dobrog kvaliteta svih filtera koji izađu iz našeg pogona.